A. Wdowczyk Kancelaria Adwokacka
Al. Rzeczypospolitej 2 lok. 10 02-972 Warszawa tel: +48 22 651 55 54 fax: +48 22 651 64 09

Obszary działania

Prawo spółek handlowych

Oferujemy pomoc prawną w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełną obsługę przy zakładaniu spółek handlowych i cywilnych oraz innych podmiotów, w szczególności sporządzanie umów i statutów, zgłoszenie spółek we właściwych urzędach i rejestrach, jak również stałą obsługę korporacyjną spółek, w tym obsługę zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, opracowanie projektów uchwał zarządu i zgromadzeń wspólników, protokołów ze zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń, przygotowanie dokumentów wewnętrznych, takich jak regulaminy rad nadzorczych, regulaminy zarządu. Reprezentujemy Klientów przed sądem rejestrowym. Zapewniamy bieżące doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek. Świadczymy pomoc prawną w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek, jak również ich likwidacji. Reprezentujemy spółki w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Zajmujemy się także zagadnieniami prawnymi związanymi z zaskarżaniem uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników.