A. Wdowczyk Kancelaria Adwokacka
Al. Rzeczypospolitej 2 lok. 10 02-972 Warszawa tel: +48 22 651 55 54 fax: +48 22 651 64 09

Obszary działania

Prawo mediów

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną wydawnictw prasowych oraz administratorów stron internetowych, w tym także wszelkimi prawnymi aspektami związanymi z prawem prasowym, funkcjonowaniem redakcji, prawami i obowiązkami dziennikarzy. Mamy również bogate doświadczenie w zakresie sporządzania pism oraz wniosków o publikację sprostowań i odpowiedzi prasowych. Nasza działalność koncentruje się w przeważającej mierze na zagadnieniach prawnych związanych z ochroną dóbr osobistych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w tym zakresie, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych o znieważanie i pomówienie. W ramach tej specjalizacji świadczymy usługi nie tylko na rzecz wydawnictw prasowych, ale także na rzecz podmiotów, których renoma lub dobre imię zostały naruszone przez media. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, związanych z naruszeniem dóbr osobistych Klientów. W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy bieżące doradztwo we wszystkich zagadnieniach prawnych związanych z problematyką ochrony dóbr osobistych, w tym również opiniowanie materiałów prasowych przed ich publikacją. Prowadzimy także szkolenia z zakresu ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego, adresowane w szczególności do dziennikarzy. Umożliwiają one zapoznanie się z przepisami prawa, regulującymi tę kwestię, zawierają wytyczne, zapewniające zgodność treści publikacji z wymogami prawa, jak również inne praktyczne uwagi.