A. Wdowczyk Kancelaria Adwokacka
Al. Rzeczypospolitej 2 lok. 10 02-972 Warszawa tel: +48 22 651 55 54 fax: +48 22 651 64 09

Obszary działania

Prawo cywilne

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności prawem zobowiązań. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych, wynikłych z wszelkiego rodzaju umów, jak również zapewniamy reprezentację przed sądem w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, jak również niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Znamy specyfikę sporów pomiędzy przedsiębiorcami i mamy bogate doświadczenie w postępowaniach gospodarczych. Oferujemy szkolenia przybliżające zagadnienia prawa cywilnego oraz pozwalające rozstrzygnąć problemy praktyczne, pojawiające się przy okazji nawiązania, wykonania oraz zakończenia stosunków obligacyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w szczególności w szkoleniach dotyczących umowy sprzedaży, w tym przede wszystkim praw wynikających z rękojmi i gwarancji. Mamy także doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, w tym w szczególności w reprezentowaniu klientów w postępowaniach o zasiedzenie i podział nieruchomości. Świadczymy pomoc prawną w sprawach lokalowych i w sporach ze spółdzielniami mieszkaniowymi.