A. Wdowczyk Kancelaria Adwokacka
Al. Rzeczypospolitej 2 lok. 10 02-972 Warszawa tel: +48 22 651 55 54 fax: +48 22 651 64 09

O nas

Artur Wdowczyk
Założycielem kancelarii jest adwokat Artur Wdowczyk, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2006 roku Artur Wdowczyk jako jedna z dziewięciu osób w Polsce zdał pierwszy państwowy egzamin adwokacki. Od tego czasu jako adwokat jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Artur Wdowczyk posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej w sprawach gospodarczych, handlowych, ochrony dóbr osobistych, IP, a także w prowadzeniu procesów sądowych. Szczególnym obszarem zainteresowania i specjalizacji Kancelarii jest obsługą prawna wydawnictw prasowych oraz administratorów stron internetowych. Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie oparte na wieloletniej współpracy z szeregiem wiodących wydawców na polskim rynku. Nasza działalność koncentruje się w przeważającej mierze na zagadnieniach prawnych związanych z ochroną dóbr osobistych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w tym zakresie, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych o znieważanie i pomówienie. W ramach tej specjalizacji świadczymy usługi nie tylko na rzecz wydawnictw prasowych, ale także na rzecz podmiotów, których renoma lub dobre imię zostały naruszone przez media. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych, związanych z naruszeniem dóbr osobistych Klientów. W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy bieżące doradztwo we wszystkich zagadnieniach prawnych związanych z problematyką ochrony dóbr osobistych, w tym również opiniowanie materiałów prasowych przed ich publikacją. Nadto, prowadzimy obsługę prawną projektów związanych z nowoczesnymi technologiami oraz Internetem. Doradzamy również firmom polskim i międzynarodowym w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorstw. Świadczymy także pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych (osób prawnych, osób fizycznych, spółek) oraz klientów indywidualnych. Prowadzimy negocjacje ugodowe, sporządzamy projekty umów, wydajemy opinie prawne oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przed organami administracji oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Prowadzimy sprawy w postępowaniu sądowym z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa spółek a także prawa karnego, i prawa wykroczeń; reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Strasburgu. Kancelaria opiera swoją pracę na nowoczesnych technologiach, zapewniających jej pracownikom dostęp do aktualnych aktów prawnych, najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, a także orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, co gwarantuje naszym Klientom wykonywanie usług na najwyższym poziomie. Wszyscy pracownicy Kancelarii zobowiązani są do zachowania ścisłej tajemnicy w stosunku do powierzonych im spraw oraz przestrzegania zasad etyki adwokackiej.